Cael ar y map

Mae'r map achosion da yn dangos lleoliad rhai o'r prosiectau sydd wedi'u cefnogi gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol er 1994.

Mae'n rhoi cyfle i'r cyhoedd ddarganfod yn union pa mor bwysig yw'r gwaith sy'n cael ei wneud gan brosiectau a ariennir gan y Loteri.

Uwchlwythwch fanylion eich grant