Cyfryngau Cymdeithasol

Postiadau a awgrymir

1

Postiadau cyfryngau cymdeithasol a awgrymir at pan fyddwch chi'n clywed eich bod chi wedi derbyn arian:

Twitter

Mae swm o arian y Loteri Genedlaethol wedi'i ddyfarnu i ni ar gyfer crynodeb o ddiben y grant. Diolch i bawb sy'n chwarae am eich cefnogaeth!

rhowch graffig neu lun bwrdd diolch yn fawr.

Facebook

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod wedi derbyn swm o ariannu'r Loteri Genedlaethol ar gyfer crynodeb o ddiben y grant. Diolch i bawb sy'n chwarae gemau'r Loteri Genedlaethol am eich cefnogaeth!

Rhowch graffig neu lun bwrdd diolch yn fawr.

Instagram

#Newyddion gwych - rydym mor #falch o gyhoeddi bod swm o #ariannu'r #LoteriGenedlaethol wedi'i #ddyfarnu i ni i crynodeb o ddiben y grant. #Diolch i bawb sy'n chwarae gemau'r #LoteriGenedlaethol am eich #cefnogaeth!

rhowch graffig neu lun o fwrdd diolch yn fawr.

Snapchat

Rydym newydd dderbyn ariannu'r #LoteriGenedlaethol! Diolch chwaraewyr!

Tynnwch lun o'ch prosiect yn dal y bwrdd diolch yn fawr ac yn dathlu - croeso i chi ychwanegu emojis.

2

Postiadau a awgrymir at pan fydd eich grant yn dechrau:

Twitter

Diolch i chwaraewyr y #LoteriGenedlaethol rydym wedi gallunodwch fanylion am yr hyn mae'r grant yn talu.

Rhowch lun sy'n dangos yr hyn mae ariannu wedi helpu i'w gyflawni.

Facebook

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol rydym wedi gallu nodwch fanylion am yr hyn mae'r grant yn talu. Diolch i bawb sy'n chwarae'r #LoteriGenedlaethol am eich cefnogaeth, ni allem wireddu hyn heboch chi #LoteriGenedlaethol

Rhowch lun sy'n dangos yr hyn mae ariannu wedi helpu i'w gyflawni.

Instagram

Diolch i chwaraewyr y #Loteri Genedlaethol rydym wedi gallu nodwch fanylion am yr hyn mae'r grant yn talu. Diolch i bawb sy'n chwarae gemau'r #LoteriGenedlaethol am eich #cefnogaeth, ni allem wireddu hyn heboch chi #LoteriGenedlaethol.

Rhowch lun sy'n dangos yr hyn mae'r ariannu wedi helpu i'w gyflawni.

Snapchat

Diolch i ariannu'r #LoteriGenedlaethol gallwn nodwch fanylion am yr hyn mae'r grant yn talu Fideo 10 eiliad o'r prosiect yn cymryd rhan yn y gweithgaredd y mae'r grant wedi'i ariannu.

Dylech ddileu'r testun sydd mewn melyn a nodi'ch geiriau eich hun