Cyfryngau

Templed o Ddatganiad i'r Wasg

Awgrym:

Dylid cadw prif gorff y datganiad i'r wasg i ffeithiau ond gallwch ychwanegu'r dyfyniad i ychwanegu barn - defnyddiwch y dyfyniad i ddweud yr hyn yr ydych chi eisiau ei gyflawni a sut ydych chi'n teimlo am dderbyn yr arian.

Dyddiad

Sefydliad/prosiect yn ennill arian y loteri genedlaethol.

Mae sefydliad/prosiect yn dathlu ar ôl i swm o arian y Loteri Genedlaethol gael ei ddyfarnu iddynt i nodwch un llinell o grynodeb o ddiben eich grant.

Bydd y grant, a ddyfernir trwy'r corff ariannu, yn caniatáu sefydliad/prosiect i nodwch fanylion yr hyn bydd y grant yn galluogi i chi ei wneud.

Rhowch grynodeb o'r hyn mae'ch sefydliad yn ei wneud.

Mae enw, teitl swydd yn sefydliad, wedi cyffroi o dderbyn yr ariannu:
Rhowch ddyfyniad (Cofiwch gynnwys diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, megis: "Diolch i bawb sy'n chwarae'r Loteri Genedlaethol, heboch, ni fyddai hyn yn bosibl.")

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi £30m dros achosion da bob wythnos yn ariannu prosiectau'r celfyddydau, treftadaeth, chwaraeon, gwirfoddol ac elusennol ym mhob cwr o'r DU. Am ragor o wybodaeth am achosion da yn eich ardal chi ewch i www.achosiondayloteri.org.uk

Dylech ddileu'r testun sydd mewn melyn a nodi'ch geiriau eich hun